Головна Новини Важливі новини

11 Грудня

ДО УВАГИ СУБ’ЄКТІВ ДЕКЛАРУВАННЯ!

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадує суб’єктам декларування, що з 1 січня 2020 року починається сезон подачі е-декларацій.

Звертаємо увагу, що до Закону «Про запобігання корупції» були внесені деякі зміни які набрали чинності 18 жовтня та 28 листопада 2019 року. Нижче перелічені деякі з них, а з повним списком можна ознайомитись на сайті Законодавства України.

Для вимог фінансового контролю членами сім’ї суб’єкта декларування тепер вважаються його неповнолітні діти незалежно від спільного проживання, пов’язаності спільним побутом та наявності взаємних прав та обов’язків. Нагадаємо, що на коло близьких осіб поширюються обмеження щодо спільної роботи.

Звертаємо увагу, що нові правила декларування та подання повідомлення про суттєві зміни в майновому стані (зміни до статей 46, 52 Закону України “Про запобігання корупції”) набудуть чинності з 1 січня 2020 року.

З 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно буде зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї.

Упродовж семи днів після подання декларації суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію, але не більше трьох разів.

При заповненні е-декларації необхідно вказувати наявні у суб’єкта декларування та членів його сім’ї: об’єкти нерухомості, цінне рухоме майно, об’экти незавершеного виробництва, цінні папери, інші корпоративні права, юридичні особи, трасти, інші правові утворення, де суб’єкт декларування або член його сім’ї являється кінцевим бенефіціарним власником, нематеріальні активи, інтелектуальна власність, отримані доходи, грошові активи, відкриті грошові рахунки у банківських та фінансових установах, у тому числі й за кордоном, фінансові зобов’язання, видатки, набуття чи припинення права власності.

Також указується посада чи робота, що виконується чи виконувалася за сумісництвом; входження суб’єкта декларування до керівних, ревізійних чи наглядових органів громадських об’єднань, благодійних організацій, саморегулівних чи самоврядних професійних об’єднань, членство в таких об’єднаннях (організаціях) із зазначенням назви відповідних об’єднань (організацій) та їх коду Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

У цілях розділу VII «Фінансовий контроль» цього Закону членами сім’ї суб’єкта декларування, які не є його подружжям або дітьми, вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

У разі відкриття суб’єктом декларування або членом його сім’ї валютного рахунка в установі банку-нерезидента відповідний суб’єкт декларування зобов’язаний у десятиденний строк письмово повідомити про це Національне агентство у встановленому ним порядку, із зазначенням номера рахунка і місцезнаходження банку-нерезидента.

У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний повідомити про це Національне агентство.

Звертаємо увагу, що це не весь список змін які відбулися в Законі, тому перед заповненням е-декларації рекомендуємо обов’язково ознайомитися з повним переліком положень на сайті: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

НЕ ЗНАННЯ ЗАКОНУ НЕ ЗВІЛЬНЯЄ ВАС ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ!